ติดต่อเรา

หากคุณต้องการติดต่อเราเกี่ยวกับการสั่งซื้อของคุณ

กรุณาติดต่อเบอร์โทร. 061-667-9238

-ติดต่อเรา-

บริษัท เอิบเอเชีย จำกัด

สำนักงานใหญ่:
538/18 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 41 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

 

ฝ่ายขายและการตลาด:
เลขที่ 518/3 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ฝั่งนอร์ธ ชั้น 9 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร: 02 255 5872 (วันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00)

 

ฝ่ายขายออนไลน์:
อีเมล์: digital_erb@erbasia.com
มือถือ: 061 667 9238

 

ฝ่ายขายในประเทศ (ร้านค้า):
อีเมล์: retails@erbasia.com
มือถือ: 081 797 1006

 

ฝ่ายขายในประเทศ (ขายส่ง):
อีเมล์: sales@erbasia.com
มือถือ: 083 613 4646

 

ฝ่ายขายต่างประเทศ:
อีเมล์: export@erbasia.com
มือถือ: 083 613 4646